Stosowanie Zend Framework
Redux - dokumentacja
Typescript Deep Dive (pl)
CAS - Protokół autoryzacji i Identyfikacji

Tłumaczenie opisu protokołu https://apereo.github.io/cas/5.0.x/protocol/CAS-Protocol.html

PDF Online